vårt uppdrag

Vårt uppdrag gör skillnad för barn & unga med funktionsvariationer.

I över 100 år har vi bidragit till barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, fysiska som psykiska. Vårt uppdrag gynnar såväl barnen samt familj och människor i deras närhet såväl som föreningar och organisationer som arbetar med barnen.

Mer om stiftelsens grundare

Selma Andersson var en kvinna som brann för alla barns lika möjligheter. För henne var det viktigt att stötta och hjälpa barn, föräldrar och verksamheter som av olika anledningar var i behov av det. I sitt testamente som signerades den 11 april 1889 donerade hon en del av sin förmögenhet vars avkastning idag hjälper barn och ungdomar med olika funktionsvariationer i och runtom Göteborg.

Historien bakom stiftelsen

Det övergripande syftet för stiftelsen har alltid varit detsamma, även om ändamålet skiftat ett par gånger. Under stiftelsens första år delas donationer ut till bland annat barnhem och daghem, samt ensamstående mammor som behövde stöd i sina barns fostran. Stiftelsen bedrivs av en styrelse som väljs av kommunfullmäktige i Göteborg för ett år i sänder. 

Group of cute asian and caucasian kids having fun in the park
Kvinna i rullstol sitter tillsammans i en park

För att tillgodose alla barns olika behov.

"Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet."

Stiftelsen fick liv genom en kvinna vid namn Selma Andersson. Den 11 april 1889 signerade hon det testamente som beskrev Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond, dess syfte och ändamål. Sedan hennes bortgång har stiftelsen hjälpt barn och ungdomar. Ansökan till stipendiet kan göras av såväl privatpersoner som föreningar och organisationer. Medel delas ut två gånger per år, vår och höst.

Skicka ett meddelande

Om du har frågor eller funderingar kring stiftelsen, arbetet vi utför eller våra donationer ber vi dig att fylla i formuläret till höger. Vi besvarar ditt meddelande så snart vi kan. 

 

Vi ser fram emot att höra från dig!

Home Page Form
Rulla till toppen