ansökan

Stiftelsens ändamål.

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar till de fyller 18 år samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar till och med 18 år med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. I det senare fallet bör medel enligt ansökan användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet.

Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det allmännas försorg.

Ansökan till stiftelsen görs via en extern portal. Där behöver du skapa ett så kallat stiftelsekonto innan du kan påbörja din ansökan, det tar endast ett par minuter.

Vi har två ansökningsperioder per år. Medel delas ut till privatpersoner på hösten och till organisationer och föreningar under vår och höst. Sista ansökningsdatum är den 31 maj för våren och den 8 oktober för hösten.

Du kommer till ansökan genom att klicka på knappen till höger.

Vi ser fram emot din ansökan!

På portalen behöver den sökande bilägga underlag. För privatpersoner krävs inkomstuppgifter, läkarintyg och liknande. För föreningar och organisationer krävs verksamhetens stadgar, senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Rulla till toppen