Ansök till

Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond

portrait-of-happy-boy-sitting-on-hill-in-grass-fie-2023-11-27-05-27-43-utc

Vi stödjer barn & ungdomar med fysisk & psykisk funktionsvariation

Våra barn och ungdomar är framtiden och vi är av övertygelsen att alla barn ska få det stöd och den hjälp som behövs för att bli den bästa versionen av sig själva. Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond stöttar barn och ungdomar med fysiska eller psykiska funktionsvariationer såväl som föreningar och organisationer som har till uppgift att stödja dessa barn och unga. Vi är ärade över möjligheten att hjälpa de unga, såväl som deras familjer och verksamheter som dagligen stöttar och hjälper. 

Privatpersoner

Du som privatperson kan ansöka om en donation för att på något sätt underlätta vård och fostran av barn med fysisk eller psykisk funktionsvariation. 

Alla möjliga funktionsvariationer

Vi gör ingen skillnad på funktionsvariationer. Vare sig de är fysiska, psykiska eller hur de ter sig. Stiftelsen gör nytta där det behövs som mest. 

Föreningar & organisationer

Donationer utdelas till föreningar och organisationer vars uppgift är att stödja barn och ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsvariation. 

För vård och fostran

Donationer ges inte för att stödja allmän verksamhet eller sådant som faller inom socialtjänstlagen. Stiftelsens ändamål stödjer barnens vård & fostran.  

Enjoying the outdoors together

En stiftelse
som levt i över 100 år.

Kvinna i rullstol sitter tillsammans i en park

"Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till behövande barn och ungdomar samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns vård och fostran, således ej till föreningarnas och organisationernas allmänna verksamhet."

Stiftelsen fick liv genom en kvinna vid namn Selma Andersson. Den 11 april 1889 signerade hon det testamente som beskrev Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond, dess syfte och ändamål. Sedan hennes bortgång har stiftelsen hjälpt barn och ungdomar. Ansökan till stipendiet kan göras av såväl privatpersoner som föreningar och organisationer. Medel delas ut två gånger per år, vår och höst.

Privatpersoner, föreningar och organisationer som stöttar barn och ungdomar med fysiska eller psykiska funktionsvariationer kan ansöka om en donation från stiftelsen. 

Medlen kan användas för att underlätta vård och fostran för barn och ungdomar med funktionsvariationer. 

Alla privatpersoner som är bosatta i Sverige, samt föreningar och organisationer som har sitt säte i eller runtom Göteborg får lov att ansöka om en donation. 

Vi har två ansökningsperioder per år. Medel delas ut till privatpersoner på hösten och till organisationer och föreningar under vår och höst. Sista ansökningsdatum är den 31 maj för våren och den 8 oktober för hösten. 

Skicka ett meddelande

Om du har frågor eller funderingar kring stiftelsen, arbetet vi utför eller våra donationer ber vi dig att fylla i formuläret till höger. Vi besvarar ditt meddelande så snart vi kan. 

 

Vi ser fram emot att höra från dig!

Home Page Form
Rulla till toppen