Ansökan

 

Välkommen med din organisations ansökan våren 2020!

Stiftelsens krav på organisationer: 
- Organisationen ska arbeta partipolitiskt och religiöst oberoende och anordna verksamhet för barn under 18 år, vars behov inte tillgodosetts på annat sätt av samhället.

- Lämna fullständig ansökan med registreringsbevis, senast godkända verksamhets-/förvaltningsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan och detaljerad beskrivning för den delen av verksamheten som bidrag söks för.

- Bidrag kan ej sökas för personalkostnader eller verksamhet som finansieras på annat sätt, tex genom anslag från kommun eller liknande.

Organisationen som beviljats bidrag ska återrapportera hur medlen har använts.